Signum Signum Signum Signum Signum
Signum
Signum
Akcesoria meblowe
Bramy i ogrodzenia
Balustrady i barierki
Osprzęt jachtowy
Wyroby z elementami ze stali nierdzewnej
Usługi
Kontakt 
RODO


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SIGNUM-KIEDROWSKI JACEK z siedzibą w Słupsku, ul. Paderewskiego 4/1, REGON: 220764000
  2. Z Administratorem może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres e-mail signum.biuro@wp.pl. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w zakresie i odpowiednio na warunkach określonych w Art. 6 RODO dla realizacji celów określonych w przepisach prawa.
  4. Udostępnione dane osobowe mogą być ujawnianie następującym kategoriom odbiorców: organy i instytucje państwowe w zakresie wykonywanych zadań na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
  5. Uwzględniając obowiązki prawne ciążące na Administratorze – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują tj. przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.
    W związku z przetwarzaniem przeze mnie Pani/Pana danymi osobowymi, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy będę przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Signum
Signum
Odwiedzin: 198074   RODO   ©  2007-2019  Signum
 
Signum
mbit słupsk